Non-verbale communicatie en metacommunicatie

Casus bij het boek Communicatietheorie

Auteur(s): Désirée van Osch

Uitgever: Econtentenzo


In een filmpje van De Telegraaf met een gesprek tussen enkele aanwezigen bij talkshow Op1, is prima het verschil te zien tussen non-verbale communicatie en metacommunicatie.

Het lachen van aanwezige 1 wordt door de tafelhost heel anders opgevat dan door aanwezige 2. Die grijpt in op een manier die duidelijk aangeeft dat de getoonde non-verbale communicatie, het lachen, niet in overeenstemming is met  de woordelijke communicatie. Dit kan tot (lelijke) misverstanden leiden. Door de uitleg van aanwezige 2 zijn zowel aanwezige 1 als de tafelhost opgelucht. De communicatie van aanwezige 2 is communicatieover de communicatie. Dit heet metacommunicatie.  

Non-verbale informatieoverdracht vindt plaats door de inzet van tekens. Non-verbale communicatie wordt zowel intentioneelals niet-intentioneel gebruikt. Mensen schreeuwen expres hard om hun woorden kracht bij te zetten. Maar mensen hebben liever niet dat ze rood worden in het geval ze zich verlegen voelen. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de door hen gebruikte non-verbale communicatie en zetten die dan niet bewust in om hun doel te bereiken.

Tekens die intentioneel gebruikt worden om betekenis over te dragen, zijn communicatievetekens. Tekens die niet intentioneel worden gebruikt, zijn informatieve tekens.  Het is daardoor misschien correcter om van aanwezige 1 te zeggen dat hij non-verbale informatie overbracht. 

Non-verbale informatieoverdracht bestaat uit gezichtsuitdrukkingen, stemgebruik, lichaamsbewegingen, lichaamshouding, reuk, aanraken, ruimtegebruik, fysieke verschijning en persoonlijke omgeving.

Bron: Van Osch, D. (2020). Communicatietheorie. Een inleiding voor communicatieprofessionals.

Meer weten over communicatie?

Wil je meer weten over het vakgebied communicatie? In haar boek Communicatietheorie beschrijft Désirée van Osch communicatiebegrippen, -middelen en -theorieën. Zij gaat in op wat communicatie is voor communicatieprofessionals. Zij laat het werk zien van de vele (communicatie)wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het vakgebied.

Lees verder

De inzet van touchpoints

Auteur(s): Renée van Zijl

Hardcopy en ebook


Webcare

Auteur(s): Renée van Zijl

Hardcopy en ebook


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.