Communicatietheorie

Een inleiding voor communicatieprofessionals

Auteur(s): Désirée van Osch

Een inleiding voor communicatieprofessionals

Uitgever: Econtentenzo


Hardcopy | ISBN: 9789492272140

Uitgifte: 2020 | 1e druk

€ 27,50


PDF | ISBN: 9789492272102

Uitgifte: 2020 | 1e druk

€ 22,50


Communicatie is een veel gehoord begrip. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Als er in een situatie iets is misgegaan, ligt het vaak, zeg gerust maar meestal, aan ‘de communicatie’. Communicatie is een breed begrip en is al naar gelang de invalshoek waarmee er naar communicatie wordt gekeken, anders in te vullen. Zo zetten psychologen de mens als handelend wezen centraal, sociologen en antropologen kijken naar de interactie tussen mensen of groepen mensen, taalkundigen denken aan woordelijke uitwisselingen en volgens politicologen is communicatie het mechanisme waardoor macht uitgeoefend kan worden. Het is kennelijk een begrip met inhoud. 

Wat is communicatie?

Over communicatie is veel nagedacht en geschreven. In dit boek staat de invalshoek centraal van het beroep dat met het woord ‘communicatie’ wordt geduid. Dit is best wel verwarrend. Een beroep dat hetzelfde heet als het instrument waar het mee werkt. Wat studeer je? Waarin ga je werken? Waar geef je les in? Waar werk je mee? Allemaal met het woord communicatie te beantwoorden. Wat ben je? Communicatiedeskundige. Of communicatiemedewerker. Of communicatiedocent.

Maar wat voor antwoord geef je als jou wordt gevraagd: wat is communicatie? Die vraag is heel snel gesteld maar veel minder makkelijk beantwoord. De vraag wat communicatie eigenlijk is, is een machtig interessante. Want hoe beter je dat weet, hoe beter je je werkzaamheden, de dingen die je doet en maakt, kunt uitvoeren.

Inhoud van het boek

In dit boek beschrijft Désirée van Osch communicatietheorie. Zij gaat in op WAT communicatie is voor communicatieprofessionals. Zij gaat niet in op HOE je communicatie kunt gebruiken of uitvoeren, daarover zijn al veel boeken verschenen. Er is zoveel theorie dat zij slechts de hoofdlijnen kan geven. Maar wel logisch geordend. Zij laat het werk zien van de vele (communicatie)wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het vakgebied.

Désirée behandelt de basisbegrippen die als het om communiceren door communicatieprofessionals gaat altijd wel op de een of andere manier aanwezig zijn. Zij legt de inhoud van communiceren uit: informatie. Zonder informatie geen communicatie. Of die nou wel of niet bewust is geformuleerd. Zij geeft een overzicht van alle mogelijke communicatiesystemen en stelt het communiceren als handelen centraal. Visies op communiceren, kernmerken ervan en modellen, processen, patronen en manieren van communicatie passeren de revue.  De auteur sluit het boek af met de essentials, de elementaire benaderingen van het toepassen van communicatie, die een  solide basis vormen van het werken met communicatie.

Doelgroep

Dit boek is geschikt voor de communicatieprofessional die zijn kennis wil opfrissen of af en toe aan zijn kennis twijfelt. Voor de vraag hoe het ook alweer zit, is dit boek een handig naslagwerk. Voor communicatiedocenten kan het een boek zijn om op te nemen in het onderwijsprogramma. Voor communicatiestudenten geeft het richting aan keuzes in de theorie die gemaakt moeten worden bij opdrachten. Door de toegankelijke schrijfwijze is dit boek het lezen waard voor iedereen die geïnteresseerd is in dat zo opvallende en toch gemaskeerde fenomeen in onze maatschappij dat communicatie heet.

Over Désirée van Osch

Recensie

Inhoudsopgave


Inleiding

1   Basisbegrippen

1.0    Betekenisgeving

1.1    Zender

1.2    Ontvanger

1.3    Tekens

1.4    Code

1.5    Betekenisniveaus

1.6    (En)coderen en decoderen

1.7    Intentie

1.8    Boodschap

1.9    Medium, kanaal, communicatiemiddel

1.10  Ruis

1.11  Richting en invloed

1.12  Feedback

1.13  Effecten

1.14  Geslaagdheid

1.15  Informatie

1.16  Communicatie

2   Informatie en communicatie

2.1    Dragers van informatie

2.2    Informatiewaarde

2.3    Informatieverkeerspatronen

2.4    Informatieselectiemechanismen

2.5    Non-verbale informatieoverdracht

3   Communicatiesystemen

3.1    Plaats en tijd

3.2    Intrapersoonlijke communicatie

3.3    Interpersoonlijke communicatie

3.4    Groepscommunicatie

3.5    Massacommunicatie

3.6    Massazelfcommunicatie

4   Communiceren

4.1    Visies op communiceren

4.2    Kenmerken van communiceren

4.3    Communicatiemodellen

4.4    Communicatieprocessen

4.5    Communicatiemanieren

4.6    Communicatiemiddelen

4.7    Effecten van communiceren

5   Essentials van communiceren

5.1    De eerste beslissingen

5.2    Informatieverwerking

5.3    Gedragsbeïnvloeding

5.4    Semantische strategie

5.5    Luisteren

Nawoord

Literatuur

Register

 

De inzet van touchpoints

Auteur(s): Renée van Zijl

Hardcopy en ebook


Webcare

Auteur(s): Renée van Zijl

Hardcopy en ebook


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.