Communicatietheorie

Een inleiding voor communicatieprofessionals

Auteur(s): Désirée van Osch

Uitgever: Econtentenzo

Verschijnt 1 juli 2020


Hardcopy | ISBN: 9789492272140

Uitgifte: 2020 | 1e druk


Communicatie is een veel gebruikt begrip. Let maar eens op hoe vaak je het gebruikt. Als er in een situatie iets is misgegaan, ligt het vaak aan 'de communicatie'. Communicatie is ook een breed begrip en is al naar gelang de invalshoek waarmee je naar communicatie kijkt, anders in te vullen. Zo zetten psychologen de mens als handelend wezen centraal, sociologen en antropologen kijken naar de interactie tussen mensen of groepen mensen, taalkundigen denken aan woordelijke uitwisselingen en politicologen zien communicatie als een mechanisme om macht uit te oefenen. Het is kennelijk een begrip met inhoud. De vraag is: welke inhoud?

Wat is communicatie?

Over communicatie is veel nagedacht en geschreven. Er bestaan veel theorieën die het begrip communicatie vanuit allerlei richtingen en invalshoeken bekijken. Dit boek stelt de invalshoek van het beroep centraal: communicatie. Dat is best wel verwarrend: een beroep dat hetzelfde heet als het instrument waar het mee werkt. Wat studeer je? Communicatie. Waarin ga je werken? Communicatie. Waar werk je mee? Communicatie. Wat word je? Communicatiedeskundige of communicatiemedewerker of communicatieprofessional.

Maar wat voor antwoord geef je als jou wordt gevraagd: wat is communicatie? Die vraag is heel snel gesteld maar veel minder makkelijk beantwoord. Misschien zeg je dan: ik verzorg de online beeldvorming of ik werk mee aan een reclamecampagne of ik schrijf nieuwsbrieven. Maar daarmee beschrijf je nog niet wat communicatie eigenlijk is. De vraag wat communicatie eigenlijk is, is een machtig interessante. Want hoe beter je dat weet, hoe beter je je werkzaamheden, de dingen die je doet en maakt, kunt uitvoeren.

Inhoud van het boek

In dit boek beschrijft Désirée van Osch communicatietheorie. Zij gaat in op WAT communicatie is voor communicatieprofessionals. Zij gaat niet in op HOE je communicatie kunt gebruiken, daarover zijn al veel boeken verschenen. De wat-vraag is in veel boeken  onderbelicht. Met dit boek geeft de auteur communicatieprofessionals een solide basis voor de werkzaamheden die zij als comprof gaan verrichten.      

De auteur behandelt de basisbegrippen die als het om communiceren door comprofs gaat altijd wel op de een of andere manier aanwezig zijn. Zij legt de inhoud van communiceren uit: informatie. Zonder informatie geen communicatie. Of die nou wel of niet bewust is geformuleerd. Zij geeft een overzicht van alle mogelijke communicatiesystemen en stelt het communiceren als handelen centraal. Visies op communiceren, kernmerken ervan en modellen, processen, patronen en vomen van communicatie passeren de revue.  De auteur sluit het boek af met de essentials, de elementaire benaderingen van het toepassen van communicatie, die een  solide basis vormen van het werken met communicatie.

Doelgroep

Dit boek is een naslagwerk voor de communicatieprofessional, die zijn kennis over communicatie wil opfrissen of aan zijn kennis twijfelt. Het boek is ook geschikt voor opname in het curriculum van hbo-studenten communicatie, multimedia en journalistiek, als basis voor hun verdere beroepsvorming.   

Inhoudsopgave


Inleiding

1    Basisbegrippen

1.0    Betekenisgeving

1.1    Zender

1.2    Ontvanger

1.3    Tekens

1.4    Code

1.5    Betekenisniveaus

1.6    (En)coderen en decoderen

1.7    Intentie

1.8    Boodschap

1.9     Medium, kanaal, communicatiemiddel

1.10   Ruis

1.11   Richting en invloed

1.12   Feedback

1.13   Effecten

1.14   Geslaagdheid

1.15  Informatie

1.16  Communicatie

2 Informatie en communicatie

2.1    Informatiewaarde

2.2    Informatieverkeerspatronen

2.3    Informatieselectiemechanismen

2.4    Non-verbale informatie-overdracht

3   Communicatiesystemen

3.1    Plaats en tijd

3.2    Intrapersoonlijke communicatie

3.3    Interpersoonlijke communicatie

3.4    Groepscommunicatie

3.4    Massacommunicatie

3.5    Massazelfcommunicatie

4    Communiceren

4.1    Visies op communiceren

4.2    Kenmerken van communiceren

4.3    Communicatiemodellen

4.4    Communicatieprocessen

4.5    Communicatievormen

4.6    Communicatiemiddelen

5    De essentials van communiceren

5.1    De basisbeslissingen

5.2    Informatieverwerking

5.4    Gedragsbeïnvloeding

5.3    Semantische strategie

5.5    Geweldloos communiceren

5.6    Luisteren

Register

Verder lezen

Met dank aan

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.