Communicatietheorie

Een inleiding voor communicatiestudenten

Auteur(s): Désirée van Osch

Uitgever: Econtentenzo

Verschijnt 1 juni 2020


Hardcopy | ISBN: 9789492272140

Uitgifte: 2020 | 1e druk


Communicatie is een veel gebruikt begrip. Let maar eens op hoe vaak je het gebruikt. Als er in een situatie iets is misgegaan, ligt het vaak aan 'de communicatie'. Communicatie is ook een breed begrip en is al naar gelang de invalshoek waarmee je naar communicatie kijkt, anders in te vullen. Zo zetten psychologen de mens als handelend wezen centraal, sociologen en antropologen kijken naar de interactie tussen mensen of groepen mensen, taalkundigen denken aan woordelijke uitwisselingen en politicologen zien communicatie als een mechanisme om macht uit te oefenen. Het is kennelijk een begrip met inhoud. De vraag is: welke inhoud?

Wat is communicatie?

Over communicatie is veel nagedacht en geschreven. Er bestaan veel theorieën die het begrip communicatie vanuit allerlei richtingen en invalshoeken bekijken. Dit boek stelt de invalshoek van het beroep centraal: communicatie. Dat is best wel verwarrend: een beroep dat hetzelfde heet als het instrument waar het mee werkt. Wat studeer je? Communicatie. Waarin ga je werken? Communicatie. Waar werk je mee? Communicatie. Wat word je? Communicatiedeskundige of communicatiemedewerker of communicatieprofessional.

Maar wat voor antwoord geef je als jou wordt gevraagd: wat is communicatie? Die vraag is heel snel gesteld maar veel minder makkelijk beantwoord. Misschien zeg je dan: ik verzorg de online beeldvorming of ik werk mee aan een reclamecampagne of ik schrijf nieuwsbrieven. Maar daarmee beschrijf je nog niet wat communicatie eigenlijk is. De vraag wat communicatie eigenlijk is, is een machtig interessante. Want hoe beter je dat weet, hoe beter je je werkzaamheden, de dingen die je doet en maakt, kunt uitvoeren.

Inhoud van het boek

In dit boek beschrijft Désirée van Osch communicatietheorie. Zij gaat in op WAT communicatie is voor communicatieprofessionals. Zij gaat niet in op HOE je communicatie kunt gebruiken, daarover zijn al veel boeken verschenen. De wat-vraag is in veel studieboeken voor mbo en hbo onderbelicht. Met dit boek geeft de auteur communicatiestudenten een solide basis voor de studie die zij doen en de werkzaamheden die zij als comprof gaan verrichten.   

De auteur behandelt de basisbegrippen die altijd wel op de een of andere manier bij communicatiewerkzaamheden aanwezig zijn. Niet altijd allemaal of misschien heb je ze niet altijd helemaal goed in beeld. Het zijn de bouwstenen van communicatie. Vervolgens behandelt zij de inhoud van communiceren: informatie. Zonder informatie geen communicatie. Of je die nou wel of niet bewust hebt geformuleerd. De auteur geeft een overzicht van alle mogelijke communicatiesystemen en van processen, vomen en modellen van communicatie. Zij sluit het boek af met de elementaire benaderingen van het toepassen van communicatie. Deze vormen de solide basis van het werken met communicatie, zonder welke je bewuste keuzes binnen communiceren niet kunt maken.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor hbo-studenten communicatie, multimedia en journalistiek. Het is tevens geschikt voor communicatieprofessionals, die meer willen weten over het begrip communicatie en de achterliggende theorieen.

Inhoudsopgave


Inleiding

1    Basisbegrippen

1.1    Zender

1.2    Ontvanger

1.3    Tekens

1.4    Symbolen, code en signalen

1.5    Betekenisniveaus

1.6    (En)coderen en decoderen

1.7    Intentie

1.8    Boodschap

1.9     Medium, kanaal, middel

1.10   Ruis

1.11   Proces en richting

1.12   Feedback

1.13   Effecten

1.14   Geslaagdheid

2 Informatie en communicatie

2.1    Informatiewaarde

2.1    Informatieselectiemechanismen

2.3    Informatieverkeerspatronen

2.4    Non-verbale informatie-overdracht

2.5    Niet intentionele informatie-overdracht

3   Communicatiesystemen

3.1    Intrapersoonlijke communicatie

3.2    Interpersoonlijke communicatie

3.3    Groepscommunicatie

3.4    Massacommunicatie

3.5    Massazelfcommunicatie

4    Communiceren: processen, modellen en vormen

4.1    Communicatieprocessen

4.2    Communicatiemodellen

4.3    Communicatievormen

4.4    Communicatiemiddelen

5    Comunicatie toepassen

5.1    Inhoud en betrekkingen

5.2    Informatieverwerking

5.3    Semantische strategie

5.4    Gedragsbeïnvloeding

5.5    Geweldloos communiceren

Register

Verder lezen

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.