Accountmanagement

Editie 2019

Auteur(s): Renée van Zijl

Uitgever: Edu'Actief


Hardcopy | ISBN: 978-90-37249-77-4

Uitgifte: 2019 | 1e druk

€ 32,50


Inhoudsopgave


1    Accountmanagement

1.1    Inleiding

1.2    Accountmanagement

1.3    Relatie met andere afdelingen

1.4    Keyaccountmanagement

1.5    Ontwikkelen van een accountrelatie

1.6    Organiseren van accountmanagement

1.7    Accountplanning

1.8    Onderdelen van een accountplan

1.9    Begrippen

2    Onderzoeksmethoden

2.1    Inleiding

2.2    Dataverzamelingsmethoden

2.3    Sales forecast

2.4    Extrapolatie

2.5    Subjectieve voorspelmethoden

2.6    Scenarioanalyse

2.7    Begrippen

3    Situatieanalyse

3.1    Inleiding 

3.2    Marktonderzoek op mesoniveau

3.3    Afnemersanalyse

3.4    Portfolioanalyse

3.5    Interne analyse

3.6    Sales-SWOT

3.7    Begrippenlijst

4    Selecteren van accounts

4.1    Inleiding

4.2    Klantenpiramide van Curry

4.3    Customer rating

4.4    Customer Lifetime Value

4.5    Account rating

4.6    Begrippen

5    Accountprofiel

5.1    Inleiding

5.2    Onderdelen van een accountprofiel

5.3    Algemene gegeven

5.4    Marktgegevens 

5.5    Organisatiegegevens

5.6    Marketingbeleid

5.7    Financiële positie

5.8    Begrippen

6    Accountanalyse

6.1    Inleiding

6.2    Profiel- en performanceanalyse

6.3    Portfolioanalyse

6.4    Complexiteit van het te leveren product

6.5    Machtspositie van de account

6.6    Logistiek proces

6.7    Inkoopproces 

6.8    Financieel proces

6.9    Potentie van de account

6.10  Waardepropositie

6.11  Begrippen

7    Accountstrategie

7.1    Inleiding

7.2    Kwantitatieve accountdoelen

7.3    Kwalitatieve accountdoelen

7.4    Salesvraagstukken

7.5    Accountstrategieën

7.6    Accountsalesmix

7.7    Begrippen

8. Accountbeheer

8.1    Inleiding

8.2    Accountactieplan

8.3    Accountbegroting en budget

8.4    Accountbewaking en -evaluatie

8.5    Begrippen 

Begrippenindex

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.